Hoppa till sidans innehåll

Domareersättningar 2017-2020


REGION VÄST

 

 

DOMARERSÄTTNINGAR

REGIONALA SERIER OCH DISTRIKTSSERIER I REGION VÄST

 

Nedanstående ersättningar och förutsättningar skall gälla 2017-2020

SERIEMATCHER

                                          Domare                   Linjemän

Div 2/J20 Elit                      1030                        580

Div 3/J20 Övriga/J18 Elit      830                        470

Div 4                                   680                         390

J18 Övrigt                            660                         390

U-16 Elit                              630                         360

Dam Division 1                    580                         340

U-16 övriga                         580                         340

U-15/16                               460                         260

 

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från arbete måndag-fredag (08.00-17.00) med 200 kr/timme.Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter 70 km/timme. Vid hemkomst efter kl. 01.00 kan uttas maximalt 4 timmars förlorad arbetsförtjänst. Hemresan beräknas att starta 30 minuter efter matchens slut. Förlorad arbetsförtjänst utgår ej om uppdraget understiger 50 km enkel resa. Förening har rätt att kräva arbetsgivarintyg.

 

EJ TÄVLINGSMATCHER & CUPER

Vid matcher eller cuper där bägge deltagande lag ej har påbörjat eller har avslutat sina respektive seriespel utgår arvode med 90%. Fullt arvode betalas ut vid alla typer av träningsmatcher eller cuper under deltagande lags seriespel. Om matchen inte spelas med normalt periodantal eller periodlängd räknas arvodet om så att det motsvarar den faktiska speltiden.

 

Vid matcher där lag från olika divisioner möts gäller arvodet för den högst klassade föreningen.

 

AVBRUTEN MATCH

Då match avbryts (av oförutsedd händelse) och mindre än halva matchen gått, ersätts domarna med 50% av arvodet + reseersättning. Har mer än halva matchen gått, ersätts domarna med fullt arvode samt reseerättning.

 

INSTÄLLDA MATCHER

Om domare påbörjat resa till match och först därefter uppmärksammas på att matchen ställts in eller flyttats utgår 50% av arvodet för hela teamet + resa. Ej andra ersättningar.

Domarna ansvarar själva för att kontrollera i tillsättningsprogrammet om ändringar fram till 24h före matchstart, därefter övergår ansvaret till arrangerande förening som har skyldighet att meddela domarteamet.

Om felet är begånget av domartillsättare/serieadministratör skall domarkvittot sändas till respektive distriktskansli.

 

RESEERSÄTTNING

Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt följande:

Grundersättning kr/mil         18.50

Tillägg kr/mil                       11.50

 

För passagerare utgår ingen ersättning. Vid resa med allmänna kommunikationsmedel utgår ersättning för verifierade utlägg. Domarna skall i reseplaneringen tillse att resekostnaden hålls till ett minimum. Eventuella parkeringsavgifter bekostas av hemmalaget.

 

RESELÖNETILLÄGG

Reselönetillägg utgår för mer än 4 timmars tjänstgöring vid varje match.

- mellan 4-10 timmar        110 kr

- mer än 10 timmar          220 kr

Reselönetillägg utgår inte till föreningsdomare som dömer i hemkommunen.

 

TRAKTAMENTE

Traktamente och reselönetillägg utgår vid flerdygnsförrättningar.

                                            Traktamente           Reselönetillägg

Hel dag                                 210 kr                   150 kr

Avresa före kl. 12.00              210 kr                   150 kr

Avresa efter kl. 12.00              105 kr                   75 kr

Hemkomst före kl. 19.00          105 kr                   75 kr

Hemkomst efter kl. 19.00         210 kr                   150 kr

 

Måltidsavdrag görs enligt RSV:s bestämmelser då arrangören står för måltiderna.

 

Domare äger rätt till övernattning om resan till och från matchorten överstiger 40 mil enkel resa. Här ska hänsyn tas till färdsätt etc. Vid tveksamma fall ska hemmaförening tillfrågas. All övernattning ska godkännas innan avresan.

 

Om nattlogi och andra kostnader i samband därmed betalas av domare, då övernattning har skett på förrättningsorten eller i dess närhet, utbetalas:

 

Nattraktamente, skattepliktigt                        105 kr

Logitillägg, skattepliktigt                                225 kr

 

Resor och traktamentsersättningar beräknas med utgångspunkt från den enskilda domarens bostadsort/stationeringsort. Vid förändringar i de statliga normerna beträffande traktamente och reselönetillägg justeras avtalet automatiskt.

 

RESTIDSERSÄTTNING

Restidsersättning utgår enligt följande: Match lördag, söndag eller annan helgdag i samtliga serier.

0 – 4,99 mil enkel resa = 0 kr

5 – 14,99 mil enkel resa = 120 kr

15 mil eller mer enkel resa = 240 kr

 

ÖVRIGT

Utbetalning via konto skall vara mottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter matchdagen.

Uppdaterad: 14 JUN 2018 08:38

   Huvudsponsor:

ABB logo

 

   Guldsponsorer:

Stora Coop

Loxodonta

Lemont

 

  SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 

Highfive

 

Ludvika hockey på facebook

Twitter

Follow LudvikaHockey on Twitter
Krönikan

Postadress:
Ludvika HF Lightning - Ishockey
Föreningarnas hus, Eriksgatan 17
77131 Ludvika

Kontakt:
Tel: 024015300
E-post: This is a mailto link

Se all info